Jørgensens Hotel

Hvis man vil blive på den egn, nemlig i Østjylland, som også rummer Pøt Mølle, kunne man passende også aflægge et besøg på Jørgensens Hotel i Horsens. Hotellet genåbner i foråret 2020 efter en lang og gennemgribende renovering, og bag det prosaiske navn gennem sig et af de hoteller i landet, som rummer mest historie og har størst charme og personlighed.

Jørgensens Hotel er nemlig indrettet i et gammelt palæ, nemlig Lichtenbergs palæ, og dermed er der en rød tråd til en af de rigeste købmænd – som senere af kongen blev udnævnt til etasråd – i Danmark, nemlig Gerhard de Lichtenberg, som blev ufatteligt rig gennem sit købmandskab og på et tidspunkt ejede ikke mindre en elleve herregårde i Østjylland. En af herregårdene var Bidstrup ved Langå, som stadig ejes af en efterkommer af den rige Horsens-købmand.

Gennem tiderne har Jørgensens Hotel været samlingspunkt for det bedre borgerskab i Horsens, når de skulle fejre familiebegivenheder, jubilæer eller mødtes som logebrødre. I mange år havde hotellet en af byens bedste restauranter, og med den aktuelle renovering, som også indebærer, at facaden er ført tilbage til fortidens skønhed, er det planen, at det igen skal blive det førende hotel i Horsens.

traversify-lite