Pøt Mølle

Mange steder i landet ligger der små hoteller og restauranter, som har relation til en nærliggende herregård. Det finder vi for eksempel på Mejlgård på Djursland og ved Møllerup nord for Århus – og ved Frijsenborg ligger Pøt Mølle, som de seneste århundreder har været drevet under Frijsenborg gods og i dag stadig er en del heraf.

Som navnet siger, har Pøt Mølle i århundreder været en vandmølle, og som sådan har den været i brug til langt op i 1800-tallet. Der har også været drevet en hel del andre erhverv fra stedet. Blandt andet har Pøt Mølle været brugt som savværk, hvor kraften fra vandet har trukket save og opskæringsmaskiner. Frijsenborg gods har også udvundet okker fra Pøt Mølle, og der har været drevet dambrug her – sikkert med det formål at sikre frisk fisk til taflet på det store slot.

Pøt Mølle blev omdannet til et traktørsted i 1933. Folk valfartede til stedet i weekender og ferie og spiste frokost og fik kaffe og kage i de gamle bygninger midt i den smukke natur. Pøt Mølle ligger nemlig ualmindelig smukt – tæt ved det imponerende Frijsenborg Slot og alligevel midt i naturen, som her består af de store Frijsenborg-skove. Terrænet er kuperet, og der er god basis for cykle- og vandreture i skovene, hvis man er til det.

Det hele brændte ned i 1955, men bygningerne blev genopbygget delvist med materialer fra Wedellsborg på Fyn, som også hører til samme besidder som Frijsenborg. Og i dag er der stadig traktørsted og restaurant på stedet, som i dag også har tilnavnet Frijsenborg Slotskro.

Fra de ældste tider har Pøt Mølle hørt til den katolske kirke i Århus, men efter reformationen i 1536 gik stedet over til herremanden Parsberg på Jernit, som lå, hvor Frijsenborg Slot ligger i dag. Så man fornemme historien, når man besøger den hyggelige restaurant.

traversify-lite